Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eton collar
eton+collar
['i:tn'kɔlə]
danh từ
cổ cồn cứng (mang ngoài cổ áo)


/'i:tn'kɔlə/

danh từ
cổ cồn cứng (mang ngoài cổ áo)

Related search result for "eton collar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.