Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dân thầy


[dân thầy]
danh từ
(từ cũ, nghĩa cũ) White collar workers, mental workers, white-collar workers(cũ) White collar workers


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.