Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chilli

chilli
['t∫ili]
danh từ
ớt khô


/'tʃili/

danh từ
ớt khô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chilli"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.