Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
schilling
schilling
['s∫iliη]
danh từ
đồng Silinh (tiền nước Aó)


/'sʃiliɳ/

danh từ
đồng Silinh (tiền nước Aó)

Related search result for "schilling"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.