Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
charnel-house
charnel-house
['t∫ɑ:nlhaus]
danh từ
nhà xác, nhà để hài cốt


/'tʃɑ:nlhaus/

danh từ
nhà mồ, nhà xác, nhà để hài cốt

Related search result for "charnel-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.