Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
by-blow
by-blow
['bai'blou]
danh từ
cú đánh vào người không phải là đối thủ chính
việc bất ngờ, cơ hội bất ngờ


/'baiblou/

danh từ
cú đánh vào người không phải là đối thủ chính
việc bất ngờ, cơ hội bất ngờ
con đẻ hoang

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "by-blow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.