Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whoreson
whoreson
['hɔ:sn]
danh từ
con đẻ hoang


/'h :sn/

danh từ
con đẻ hoang

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "whoreson"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.