Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bolero
bolero
[bə'leərou]
danh từ
điệu nhảy bôlêrô
áo bôlêrô


/bə'leərou/

danh từ
điệu nhảy bôlêrô
áo bôlêrô

Related search result for "bolero"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.