Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bit
bit
[bit]
danh từ
miếng (thức ăn...), mảnh, mẩu
a dainty bit
một miếng ngon
a bit of wood
một mẩu gỗ
a bit of string
một mẩu dây
to smash to bits
đập tan ra từng mảnh
một chút, một tí
wait a bit
đợi một tí, đợi một chút
he is a bit of a coward
hắn ta hơi nhát gan một chút
đoạn ngắn (của một vai kịch nói, trong sách...)
(một) góc phong cảnh (thực hoặc vẽ)
đồng tiền
a threepenny bit
đồng ba xu (Anh)
bit by bit
dần dần; từ từ
a bit long in the tooth
không còn là trẻ con nữa, lớn rồi
bits of children
những em bé tội nghiệp
a bit of crumpet/fluff/skirt/stuff
người đàn bà có nhan sắc quyến rũ
a bit thick
điều bất hợp lý, điều vô lý
bits and bobs, bits and pieces
những vật linh tinh, những thứ lặt vặt
not a bit of it
chẳng tí nào cả, ngược lại là khác
bits of furniture
đồ đạc lắt nhắt tồi tàn
to do one's bit
làm tròn bổn phận mình; đóng góp phần mình (vào việc nghĩa...)
to get a bit on
(thông tục) ngà ngà say
to give someone a bit of one's mind
(xem) mind
danh từ
mũi khoan; đầu mỏ hàn; mũi kim; mỏ chìa khoá
hàm thiếc ngựa
con số nhị phân
(nghĩa bóng) sự kiềm chế
to draw the bit
(xem) draw
to take the bit between one's teeth
chạy lồng lên (ngựa)
nổi cơn tam bành; không tự kiềm chế được
ngoại động từ
đặt hàm thiếc (cho ngựa); làm cho (ngựa) quen hàm thiếc
(nghĩa bóng) kiềm chế, nén, hãm lại, kìm lại
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của bite(Tech) bit (đơn vị thông tin; đơn vị dung lượng ký ức); số nhị phân = binary digit


bit (đơn vị thông tin) số nhị phân

/bit/

danh từ
miếng (thức ăn...); mảnh mẫu
a dainty bit một miếng ngon
a bit of wood một mẫu gỗ
a bit of string một mẫu dây
to smash to bits đập tan ra từng mảnh
một chút, một tí
wait a bit đợi một tí, đợi một chút
he is a of a coward hắn ta hơi nhát gan một chút
đoạn ngắn (của một vai kịch nói, trong sách...)
(một) góc phong cảnh (thực hoặc vẽ)
đồng tiền
a threepeny bit đồng ba xu (Anh) !bits and pieces
đồ tạp nhạp !bit by bit
dần dần; từ từ !a bit long in the tooth
không còn là trẻ con nữa, lớn rồi !bits of children
những em bé tội nghiệp !bits of furniture
đồ đạc lắt nhắt tồi tàn !to do one's bit
làm tròn bổn phận mình; đóng góp phần mình (vào việc nghĩa...) !to get a bit on
(thông tục) ngà ngà say !to give someone a bit of one's mind
(xem) mind !not a bit
không một tí nào
I am not a bit tired tôi không mệt một tí nào

danh từ
mũi khoan; đầu mỏ hàn; mũi kim; mỏ chìa khoá
hàm thiếc ngựa
(nghĩa bóng) sự kiềm chế !to draw the bit
(xem) draw !to take the bit between one's teeth
chạy lồng lên (ngựa)
nổi cơn tam bành; không tự kiềm chế được

ngoại động từ
đặt hàm thiếc (cho ngựa); làm cho (ngựa) quen hàm thiếc
(nghĩa bóng) kiềm chế, nén, hãm lại, kìm lại

thời quá khứ & động tính từ quá khứ của bite

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.