Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
albite
albite
['ælbait]
danh từ
(khoáng chất) Fenspat trắng


/'ælbait/

danh từ
(khoáng chất) Fenspat trắng

Related search result for "albite"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.