Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bather
bather
['beiðə]
danh từ
người tắm (ở hồ, sông, biển, hồ...)


/'beiðə/

danh từ
người tắm (ở hồ, sông, biển, hồ...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bather"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.