Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
better/worse still
better/worse+still
thành ngữ still
better/worse still
thậm chí tốt hơn/tồi hơnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.