Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
axis

axis
['æksis]
danh từ, số nhiều axes
trục
earth's axis
trục quả đất
geometrical axis
trục hình học
magnetic axis
trục từ
rotation axis
trục quay
symmetry axis
trục đối xứng
visual axis
trục nhìn
(vật lý) tia xuyên
(chính trị) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô (khối liên minh)
(định ngữ) (thuộc) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô
axis powers
các cường quốc trong trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô
danh từ
(động vật học) hươu sao ((cũng) axis deer)(Tech) trục


trục
a. of abscissas trục hoành
a. of a cone trục của mặt nón
a. of a conic trục của cônic
a. of convergence trục hội tụ
a. of coordinate trục toạ độ
a. of a curvanture trục chính khúc
a. of cylinder trục của hình trụ
a. of homology trục thấu xạ
a. of linear complex trục của mớ tuyến tính
a. of ordinate trục tung
a. of a pencil of plane trục của một chùm mặt phẳng
a. of perspectivity trục phối cảnh
a. of projection trục chiếu
a. of a quadric trục của một quađric
a. of revolution trục tròn xoay
a. of symmetry trục đối xứng
binary a. trục nhị nguyên
circular a. đường tròn trục
conjugate a. of a hyperbola trục ảo của hipebon
coordinate a. trưcụ toạ độ
crystallograpphic a. trục tinh thể
electric a. trục điện
focal a. trục tiêu
homothetic a. trục vị tự
imaginary a. trục ảo
longitudinal a. trục dọc
majorr a. of an ellipse [trục lớn, trục chính] của elip
monor a. of an ellipse trục nhỏ của elip
moving a. trục động
neutral a. trục trung hoà
number a. trục số
optic a. quang trục
polar a. trục cực
principal a. trục chính
principal a. of inertia trục quán tính chính
radical a. trục đẳng phương
real a. trục thực
semi-transverse a. trục nửa xuyên
transverse a. trục thực, trục ngang, trục xuyên (của hipebon)
vertical a. trục thẳng đứng

/'æksis/

danh từ, số nhiều axes
trục
earth's axis trục quả đất
geometrical axis trục hình học
magnetic axis trục từ
rotation axis trục quay
symmetry axis trục đối xứng
visual axis trục nhìn
(vật lý) tia xuyên
(chính trị) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô (khối liên minh)
(định ngữ) (thuộc) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô
axis powers các cường quốc trong trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô

danh từ
(động vật học) hươu sao ((cũng) axis deer)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "axis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.