Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
helpful
helpful
['helpful]
tính từ
giúp đỡ; giúp ích; có ích
a helpful person/suggestion/map
một con người/lời gợi ý/tấm bản đồ hữu ích
he's always helpful to his mother
anh ấy lúc nào cũng đỡ đần cho mẹ được rất nhiều


/'helpful/

tính từ
giúp đỡ; giúp ích; có ích

Related search result for "helpful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.