Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
helpfulness
helpfulness
['helpfulnis]
danh từ
sự giúp ích; tính chất có ích


/'helpfulnis/

danh từ
sự giúp ích; tính chất có ích


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.