Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhelpful
unhelpful
[ʌn'helpful]
tính từ
không giúp đỡ, không giúp ích; không có ích; vô ích, vô bổ, vô hiệu


/'ʌn'helpful/

tính từ
không giúp đỡ gì được; không có tác dụng, vô ích, vô bổ, vô hiệu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.