Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
zed
zed
[zed]
danh từ
chữ Z


/zed/

danh từ
chữ Z

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "zed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.