Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amazedly
amazedly
[ə'meizidli]
phó từ
kinh ngạc, sửng sốt, hết sức ngạc nhiên


/ə'meizidli/

phó từ
kinh ngạc, sửng sốt, hết sức ngạc nhiên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.