Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
izzard
izzard
['izəd]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) Z (chữ cái)


/'izəd/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) Z (chữ cái)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "izzard"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.