Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
middle-sized
middle-sized
['midl'saizd]
tính từ
có tầm cỡ trung bình


/'midl'saizd/

tính từ
tầm thước

Related search result for "middle-sized"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.