Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbelt
unbelt
[,ʌn'belt]
ngoại động từ
mở dây đai (đeo gươm); tháo thắt lưng, cởi thăt lưng


/'ʌn'belt/

ngoại động từ
mở dây đai (đeo gươm)

Related search result for "unbelt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.