Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sothic
sothic
['souθik]
tính từ
(thiên văn học) (thuộc) chòm sao Thiên lang


/'souθik/

tính từ
(thiên văn học) (thuộc) chòm sao Thiên lang

Related search result for "sothic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.