Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stoic
stoic
[stouik]
danh từ
người khắc kỷ, người chịu đựng trong nghịch cảnh
(định ngữ) Xtôic
Stoic philosopher
nhà triết học Xtôic


/stouik/

danh từ
người theo phái khắc kỷ
(định ngữ) Xtôic
Stoic philosopher nhà triết học Xtôic

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stoic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.