Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sodality
sodality
[sou'dæliti]
danh từ
hội tôn giáo, hội tương tề tôn giáo


/sou'dæliti/

danh từ
hội tôn giáo, hội tương tề tôn giáo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sodality"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.