Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slap-happy
slap-happy
[,slæp'hæpi]
tính từ
(thông tục) vui vẻ một cách vô trách nhiệm; cẩu thả
too slap-happy in his attitude to schoolwork
quá cẩu thả trong thái độ đối với việc học tập ở trường


/'slæp'hæpi/

tính từ
(từ lóng) nhộn, vui tếu
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) say đòn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngớ ngẩn, ngốc nghếch

Related search result for "slap-happy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.