Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tátverb
to slap. to scoop (water). to bail out of (a boat)

[tát]
xem bạt tai
xem tát nước
xem tát cạnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.