Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shop-steward
shop-steward
['∫ɔp'stjuəd]
danh từ
người đại biểu công nhân (quan chức công đoàn được các công nhân thành viên bầu làm phát ngôn)


/'ʃɔpstjuəd/

danh từ
đại biểu công nhân

Related search result for "shop-steward"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.