Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saw-blade
saw-blade
['sɔ:'bleid]
danh từ
lưỡi cưa


/'sɔ:bleid/

danh từ
lưỡi cưa

Related search result for "saw-blade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.