Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ranter
ranter
['ræntə]
danh từ
diễn giả huênh hoang rỗng tuếch


/'ræntə/

danh từ
diễn giả huênh hoang rỗng tuếch

Related search result for "ranter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.