Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rait
rait
[reit]
Cách viết khác:
ret
[ret]
như ret


/ret/ (rait) /reit/

ngoại động từ
giầm (gai, đay cho róc sợi ra)

nội động từ
bị ướt nhũn, bị ướt thối ra (rơm, rạ, cỏ khô)

Related search result for "rait"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.