Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pertly
pertly
['pə:tli]
phó từ
sỗ sàng, xấc xược, thiếu lịch sự


/'pə:tli/

phó từ
sỗ sàng, xấc xược, thiếu lịch sự

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pertly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.