Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prettily
prettily
['pritili]
phó từ
một cách xinh đẹp, một cách duyên dáng
decorated the room very prettily
trang hoàng căn phòng rất xinh đẹp
smiled prettily
mỉm cười một cách duyên dáng


/'pritili/

phó từ
xinh, xinh xinh, xinh xắn, xinh đẹp
hay hay

Related search result for "prettily"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.