Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overdye
overdye
['ouvə'dai]
ngoại động từ
nhuộm quá lâu, nhuộm quá nhiều
nhuộm đè lên (một núi khác)


/'ouvə'dai/

ngoại động từ
nhuộm quá lâu, nhuộm quá nhiều
nhuộm đè lên (một núi khác)

Related search result for "overdye"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.