Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lucidity
lucidity
[lu:'siditi]
danh từ
tính sáng sủa, tính minh bạch, tính rõ ràng, tính trong sáng, tính dễ hiểu
tính sáng suốt, tính minh mẫn


/lu:'siditi/

danh từ
tính trong
tính sáng sủa, tính minh bạch, tính rõ ràng, tính trong sáng, tính dễ hiểu
tính sáng suốt, tính minh mẫn
(thơ ca) tính sáng, tính sáng ngời

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lucidity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.