Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obscureness
danh từ
xem obscure (tính từ) chỉ tình trạngobscureness
[ɔb'skjurənis]
danh từ
xem obscure (tính từ) chỉ tình trạngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.