Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illicit
illicit
[i'lisit]
tính từ
trái phép, không hợp pháp
bị cấm; lậu
illicit sale
sự bán lậu
illicit still
máy cất rượu lậu


/i'lisit/

tính từ
trái phép, không hợp pháp
bị cấm; lậu
illicit sale sự bán lậu
illicit still máy cất rượu lậu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "illicit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.