Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hart
hart
[hɑ:t]
danh từ
(động vật học) hươu đực (từ 5 tuổi trở lên)


/hɑ:t/

danh từ
(động vật học) hươu đực (từ 5 tuổi trở lên)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hart"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.