Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fleet street


/fleet street/

danh từ
phố báo chí (ở Luân-Đôn; giới báo chí)

Related search result for "fleet street"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.