Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phốnoun
street, house, apartment

[phố]
street
ở mọi góc phố
On every street corner
Phố này ban đêm không an ninh lắm
This street isn't very secure at night
Cửa sổ có nhìn xuống phố không?
Does the window overlook the street?
(từ cũ) house; apartmentGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.