Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
felly


/'felou/ (felly)

/'feli/

danh từ

vành bánh xe


Related search result for "felly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.