Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
efficacious
efficacious
[,efi'kei∫əs]
tính từ
có hiệu quả, hiệu nghiệm (thuốc...)
sinh lợi (tiền vốn...)


/,efi'keiʃəs/

tính từ
có hiệu quả, có hiệu lực (thuốc...)
sinh lợi (tiền vốn...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "efficacious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.