Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
effectual
effectual
[i'fektjuəl]
tính từ
có hiệu lực, có giá trị pháp lý
effectual documents
chứng từ có giá trị pháp lý


/i'fektjuəl/

tính từ
có hiệu lực, có giá trị (pháp lý)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "effectual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.