Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ineffectual
ineffectual
[,ini'fektjuəl]
tính từ
không đem lại kết quả mong muốn; không đem lại kết quả quyết định (thuốc...), không ăn thua
vô ích
bất lực


/,ini'fektjuəl/

tính từ
không đem lại kết quả mong nuốn; không đem lại kết quả quyết định (thuốc...), không ăn thua
vô ích
bất lực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ineffectual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.