Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ineffective
ineffective
[,ini'fektiv]
tính từ
không có hiệu quả
vô tích sự, không làm được trò trống gì (người)
(nghệ thuật) không gây được ấn tượng, không tác động


/,ini'fektiv/

tính từ
không có hiệu quả
vô tích sự, không làm được trò trống gì (người)
(nghệ thuật) không gây được ấn tượng, không tác động

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ineffective"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.