Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
douceur
douceur
[du:'sə:]
danh từ
tiền thưởng; tiền đãi thêm, tiền "diêm thuốc"
tiền hối lộ, tiền đấm mõm


/du:'sə:/

danh từ
tiền thưởng; tiền đãi thêm, tiền "diêm thuốc"
tiền hối lộ, tiền đấm mồm

Related search result for "douceur"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.