Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
composing-stick
composing-stick
[kəm'pouziηstik]
danh từ
(ngành in) khung sắp chữ


/kəm'pouziɳstik/

danh từ
(ngành in) khung sắp chữ

Related search result for "composing-stick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.