Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quenoun
stick
que diêm a match stick

[que]
danh từ
stick, switch, rod, wand, sprig, twig
que diêm
a match stickGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.