Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boulter
boulter
['boultə]
danh từ
dây câu dài nhiều lưỡi


/'boultə/

danh từ
dây câu dài nhiều lưỡi

Related search result for "boulter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.