Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bloater
bloater
['bloutə]
danh từ
cá trích muối hun khói


/'bloutə/

danh từ
cá trích muối hun khói

Related search result for "bloater"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.