Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
belcher
belcher
['belt∫ə]
danh từ
khăn quàng hai màu


/'beltʃə/

danh từ
khăn quàng hai màu

Related search result for "belcher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.